Korištenje Jinga u nastavi

Kako saznati više o korištenju Jinga

Na stranici http://www.techsmith.com/tutorial-jing.html možete pronaći upute i odgovore na često postavljana pitanja vezana uz korištenje aplikacije Jing.

U tablici na navedenoj stranici su naslovi materijala za učenje s pripadajućim linkovima. Tablicu možete sortirati klikom na naslov pojedinog stupca prema sljedećim kriterijima: format, naslov, kategorija i stupanj. Materijali za učenje su kreirani u različitim formatima: pisani materijali, kombinacija pisanih materijala i videa (screencastova), te simulacije. Simulacije predstavljaju interaktivne upute u kojim možete isprobati osnovne funkcionalnosti Jinga bez njegovog instaliranja. Potreban vam je samo Adobe Flash Player.

Na stranici http://www.techsmith.com/jing-uses.html možete pronaći dodatne primjere dobre prakse korištenja Jinga.

Tablica materijala za učenje o Jingu