Korištenje Jinga u nastavi

Kako koristiti Jing u nastavi

Nastavnici i učenici Jing mogu koristiti na različite načine. Nastavnicima se pruža niz mogućnosti kojima se uobičajeno provođenje nastave može obogatiti i učiniti zanimljivijim i učinkovitijim, primjerice ocjenjivanje. Evo nekoliko općenitih mogućnosti za nastavnike:

  • Jing je prikladan za snimanje demonstracije rada neke aplikacije. Ako nastavnik očekuje od učenika ili studenata da koriste neku aplikaciju prilikom izrade zadatka, ovo je idealno rješenje. Demonstracija rada aplikacije bit će dostupna na zahtjev, čime će se izbjeći potreba prezentacije u živo, pogotovo ako je računalna učionica često nedostupna. Čak i ako su učenici naučili koristiti neku aplikaciju kroz praktičan rad u učionici, dobro će im doći posjetnik, a također će poslužiti i učenicima koji iz bilo kojeg razloga nisu bili na nastavi.
  • Ocjenjivanje i pisanje komentara u zadaćama iziskuje dosta vremena i za nastavnika može katkada biti vrlo frustrirajuće. Umjesto uobičajenog pisanog komentara nastavnik može kreirati video zapis s prikazom zadaće i snimljenim komentarom. Najuspješnije zadaće nastavnik može iskoristiti kao primjer i time pomoći drugim učenicima.
  • Ovisno o potrebi, nastavnik može jednostavno uhvatiti slike s weba ili neke aplikacije i integrirati ih u materijale za poučavanje i učenje, npr. prezentaciju, web stranicu i slično.
  • Pomoću Jinga može se prezentirati gradivo pohranjeno na osobnom računalu, te pokazati postupak rada prilikom rješavanja zadataka.
  • Nastavnik može kreirati različite video zapise koje će kolegama, učenicima ili roditeljima pomoći pri korištenju nekog resursa. Primjerice, učenicima olakšati korištenje računalne učionice, kolegama približiti novi sustav ocjenjivanja ili roditeljima pojasniti koje sve mogućnosti ima navedena škola i kakve resurse koristi u nastavi.

Izvor: http://www.techsmith.com/community/education/inspired/Screencast_Intro/

Ilustracija za demonstraciju rada aplikacije