Korištenje Jinga u nastavi

O tečaju

Saznajte koja je svrha ovog tečaja i ishodi učenja, pročitajte upute za polaznike, saznajte koje su aplikacije korištene u tečaju te tko je izradio tečaj.