Korištenje Jinga u nastavi

Impresum

Autori tečaja:

Gordana Jugo, CARNet
Mirela Carev, CARNet

Suradnici na tečaju:

Gordana Benat, CARNet
Lektura.

Tomislav Negulić, CARNet
Snimanje događaja na ekranu.

Ivica Matotek, CARNet
Podrška u implementaciji tečaja u Moodle.

Vesna Šakota, CARNet
Izrada transkripta „Podsjetnik“ na gradivo iz matematike.

Daniel Domović, CARNet
Revizija transkripta Primjer povratne informacije uz pomoć videa.

Tečaj je nastao 2012. godine.