Korištenje Jinga u nastavi

Svrha tečaja i ishodi učenja

Svrha ovog tečaja je pokazati nastavnom osoblju kako mogu koristiti Jing, jednostavan besplatan alat za snimanje zaslona računala, da bi učenicima i studentima olakšali korištenje računala u nastavi, te da bi na druge načine unaprijedili nastavu.

Po završetku ovog tečaja polaznici će moći:

  • snimiti i spremiti snimku zaslona koristeći Jing;
  • uređivati snimku zaslona koristeći Jing;
  • snimiti i spremiti snimku događaja na zaslonu koristeći Jing;
  • nabrojiti nekoliko mogućnosti korištenja Jinga u nastavi;
  • opisati nekoliko primjera dobre prakse korištenja Jinga u nastavi.