Korištenje Jinga u nastavi

Dijeljenje datoteka putem Screencast.coma

Datoteke ne trebate snimiti na računalo već ih možete podijeliti putem Screencast.coma, usluge koju dobivate uz Jing, a koja vam omogućuje pohranjivanje sadržaja izrađenog pomoću Jinga. Dobit ćete 2 GB prostora za pohranjivanje podataka i 2 GB mjesečnog prometa.

Klikom na Share via Screencast.com pojavljuje se poruka da je vaša datoteka spremna za dijeljenje. Web adresu putem koje je moguće pristupiti vašoj datoteci možete zalijepiti u e-mail, dokument, poruku, blog, web stranicu itd.

Više o mogućnostima koje vam nudi Screencast.com saznajte na adresi http://www.techsmith.com/screencastcom.html.

Opcija Share via Screencast.com