Uvod

Promjena pina

Nakon prve prijave u aplikaciju preporuča se korisniku promijeniti PIN kojim pristupa e-Dnevniku. Za promjenu PIN-a je potrebno je iz donjeg izbornika kliknuti na ime i prezime nastavnika te odabrati opciju Postavke. Nakon odabira opcije Postavke potrebno je odabrati opciju Promijeni PIN gdje je potrebno upisati trenutačni PIN (xxxx), novi PIN kao i potvrdu novog PIN-a.

Napomena

PIN obavezno mora biti najmanje četveroznamenkasti broj

Kompletan unos još jednom se verificira Jednokratnom lozinkom (šesteroznamenkasti broj kojeg generira token).

PIN je preporučljivo zapisati, ali ga ne držati zajedno s tokenom kako ne bi došlo do zlouporabe. Korisničko ime, PIN i token zajedno čine ključ za ulazak u e-Dnevnik pa svaki korisnik treba uvijek voditi računa o tome.

promjena pina

Slika 4 - Obrazac za promjenu PIN-a

CARNet Logo