Uvod

Razredna knjiga drugi dio

Dnevnik rada sadrži:

 • Podatke o održanoj nastavi po nastavnim jedinicama ili temama nastavnih predmeta ili područja, radnim tjednima, danima i nastavnim satima
 • Podatke o izostancima učenika, dežurnim učenicima razrednog odjela i održanim nastavnim satima u tjednu
 • Ime, prezime i potpis razrednika kojim potvrđuje vjerodostojnost podataka u dnevniku.
 • Sve razredne knjige vode se na obrascu veličine 29,5 x 42 cm, s brojčano označenim stranicama koje su uvezane u korice tvrdoga uveza.
 • Na prednjoj stranici korica otiskane su riječi »RAZREDNA KNJIGA« i podatci za upis naziva škole, vrste škole, razrednoga odjela i školske godine.
 • Na unutarnjoj stranici korica ispisuju se upute o jednoobraznome vođenju knjige.
 • Razredna knjiga grafički se oblikuje za:
  • (A) razredne odjele osnovne škole od I. do IV. razreda
  • (B) razredne odjele osnovne škole od V. do VIII. razreda
  • (K) kombinirane razredne odjele, razredne odjele s produženim boravkom (od I. do
  • IV. razreda) ili cjelodnevnom nastavom (od I. do VIII. razreda) u osnovnim školama
  • (Z) razredne odjele u zdravstvenoj ustanovi
  • (O) odgojno-obrazovne skupine posebnoga programa

– razredne odjele u programima gimnazija te strukovnim programima ovisno o modelu i trajanju obrazovanja.

 • Umjetničke osnovne škole te srednje glazbene škole vode Razrednu knjigu na pojedinačno tiskanim obrascima (listovima) u kojima su sadržaji Razredne knjige navedeni u ovome članku oblikovani i prilagođeni posebnostima organizacije nastave glazbenih i plesnih obrazovnih programa. Škole su dužne pojedinačne obrasce uvezati u korice tvrdoga uveza kao što je to propisano za Razrednu knjigu.“

Aplikacija e-Dnevnik je napravljena u suradnji s profesorima i administratorima škola te ima sve navedene funkcionalnosti propisane Pravilnikom, a osmišljena je tako da postoji više razina pristupa i korištenja ove aplikacije:

 • E-Dnevnik za predmetne nastavnike
 • E-Dnevnik za razrednike i djelatnike pedagoških službi
 • E-Dnevnik za školske administratore
 • E- Dnevnik za učenike

Predmetni nastavnici imaju pristup samo podacima o svom predmetu, dok razrednici i djelatnici iz pedagoških službi imaju pristup svim podacima o učeniku, a mogućnost uređivanja opet samo za predmete koje eventualno predaju. Učenici također imaju mogućnost uvida u svoje ocjene i izostanke te na taj način posredno i roditelji. Na najvišoj razini su školski administratori koji imaju pravo mijenjanja i administriranja podataka, ukoliko se za to ukaže potreba.

Kako smo već spomenuli, postoji i niz dodatnih mogućnosti koje e-Dnevnik nudi, a njegova prednost u odnosu na papirnatu verziju razredne knjige je i to što je moguća stalna nadogradnja i unaprjeđenje aplikacije, naravno, u skladu s potrebama.

 

CARNet Logo