Dnevnik rada

Dnevnik rada

Kada nastavnik odabere razrednu knjigu, aplikacija ga automatski vodi u Dnevnik rada pod stavku Radni tjedni gdje on, kao i u papirnatoj verziji razredne knjige, na početku svakog nastavnog sata upisuje izostanke i sadržaj nastavnog sata. Ukoliko odemo na gornjoj izbornoj traci u Dnevnik rada u cjelinu Radni tjedni vidjet ćemo da je to upravo ova stranica koja nam se javlja odabirom razredne knjige pojedinog razrednog odjeljenja.

Napomena

Razne intervencije poput promjena i ažuriranja unutar školske godine dopuštena su u svim segmentima razredne knjige osim u Imeniku kod unosa ocjena i bilješki te kod unosa Nastavne jedinice u radnom danu. Samo tu se deset minuta nakon unosa ocjena ili bilješka „zaključa“ i može ju, ukoliko je intervencija potrebna, promijeniti samo administrator u školi. Rok za uklanjanje nastavne jedinice je 48 sati.

Razredna knjiga „zaključava“ se tek na koncu školske godine i nakon toga više nije moguće unositi nikakve promjene.

Za početak ćemo se pozabaviti strukturom stranice.

Stranica se sastoji od prikaza radnih tjedana s mogućnošću dodavanja novih tjedana i novih radnih dana u nekom tjednu. Tjedni su označeni rednim brojevima, isto kao i radni dani (broj u zagradi uz radni dan).

prikaz stranice dnevnika rada

Slika 5 - Radni tjedni

U danima označenim crvenom bojom postoje izostanci koji nisu ažurirani (razrednik ih još nije unio kao opravdane ili neopravdane). Crnom bojom su označeni dani koji su „riješeni“, a siva boja označava ostale dane, tj. blagdane, praznike ili dane u kojima nastava iz nekog razloga nije održana (npr. natjecanja, izleti, itd.).

Ispod retka u kojem su uneseni podaci za jedan radni tjedan, u lijevom uglu se može vidjeti koliki je broj sati održan u tom tjednu, a u desnom uglu vidljivi su ukupni izostanci za taj tjedan.

Važno

Ako tjedan ima barem jedan dan označen crvenom bojom, broj izostanaka u cijelom tjednu će biti označen crvenom bojom. Crvena je boja upozorenje razredniku da mora ažurirati izostanke označenih dana. Siva boja kod izostanaka znači da je sve ažurirano te da nema potrebe za intervencijama.

 

Klikom na lijevi stupac (koji navodi o kojem tjednu se radi) prikazuje se dodatni izbornik s mogućnostima Dodaj radni dan, Uredi tjedan i Ispiši tjedan.

Klikom na Ispiši tjedan nastavniku se kompletan zapis za taj radni tjedan ispiše u stranicu koja je izgledom gotovo jednaka stranici papirnate verzije razredne knjige što korisnicima olakšava korištenje ove aplikacije. 

tjedni ispis

Slika 6 - Ispis radnog tjedna

CARNet Logo