Dnevnik rada

Skupno ažuriranje izostanaka za pojedinačnog učenika

Ukoliko se želi upisati da je učenik cijeli dan bio odsutan, potrebno je u Izostancima kliknuti na ime učenika, a ne na pojedinačni sat, te za ukupan broj sati unijeti adekvatne podatke, na isti način kao i za pojedinačne izostanke (slika 16).opravdavanje cijelog dana za jednog učenika 

Slika 17 - Uređivanje izostanaka

Kod prikaza izostanaka za pojedini radni dan, na slici 17 se vidi da je dvoje učenika izostalo s trećeg nastavnog sata, a prva dva sata su označena podebljanom kosom crtom koja označava da postoje zapisi za prva dva sata (upisana su). Klikom na tu podebljanu crtu nastavnicima se omogućuje da na jednostavan način unesu izostanak učenika za taj sat.

 

alternativni nacin unosa opravdanja

Slika 18 - Alternativan način unosa izostanaka

Razrednik može i na jednostavniji način učeniku opravdati izostanke tako da ode u Imenik  i odabere učenika. Ukoliko učenik ima neažuriranih izostanaka, u dodatnom izborniku (Prikaži izbornik u gornjem desnom uglu) Izostanci su prikazani crvenom bojom.

ažuriranje izostanaka pojedinog učenika

Slika 19 - Ažuriranje izostanaka pojedinog učenika

ažuriranje izostanaka

Slika 20. Ažuriranje izostanaka

Klikom na njih razredniku se otvara nova stranica na kojoj može odabrati opciju Opravdaj i na već opisan način, označavanjem pojednih dana/sati, izostancima dodijeliti status.

Aktivnost

U aplikaciji e-Dnevnik razrednik ima mogućnost ažuriranja izostanaka učenika svog razreda. Ukoliko ste razrednik, pogledajte video demonstraciju o pojedinačnom i skupnom ažuriranju izostanaka učenika.

CARNet Logo