Dnevnik rada

Izvannastavne školske aktivnosti

Druga cjelina dnevnika rada su Izvannastavne školske aktivnosti koje unosi isključivo razrednik na način da aktivnosti vezane uz cijeli razred, kao i one posebno vezane uz pojedine učenike radi evidencije i povezivanja na učenike, dodaje u aplikaciju klikom na Dodaj aktivnosti kako je prikazano na slici broj 22.

izvannastavne školske aktivnosti

Slika 21 - Izvannastavne školske aktivnosti

dodavanje školske aktivnosti

Slika 22 - Dodavanje izvannastavne školske aktivnosti

Uz dodavanje novih aktivnosti, ostavljena je i mogućnost promjene već unešenih klikom na gumb Izmjeni.

CARNet Logo