Dnevnik rada

Podaci o stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama

Treća cjelina Dnevnika rada su Podaci o stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama koji se preko izbornika Dnevnika rada dodaju tako da se unese tip izleta ili posjeta, iz kalendara se izabere datum početka i kraja događaja, voditelj te se u Napomenu upišu detalji i cilj izleta te eventualna ispomoć nekog drugog nastavnika. Nakon spremanja, događaj se još uvijek može Izmijeniti ili potpuno Izbrisati.

unos podataka o stručnim posjetima i izletima

Slika 23 - Unos podataka o stručnim posjetima, školskim izletima i ekskurzijama

Napomena

Ovu cjelinu mogu uređivati razrednici.

CARNet Logo