Imenik

Pojedinačno uređivanje podataka u Imeniku

Nakon što iz gornje izborne trake nastavnik odabere Imenik, pojedinog učenika može odabrati sam ili preko gumba Slučajni odabir (do sada poznato kao ispitivanje učenika „na otvaranje“). Nakon što jednog učenika odabere, dobiva i mogućnost za „listanje“ učenika preko gumba za „prethodni“ <<- ili „sljedeći“  ->>.

Odabirom učenika nastavniku se otvara njegov „profil“ kojeg može editirati i vidjeti, ali samo za svoj nastavni predmet. Na ovaj je način omogućeno objektivnije dodjeljivanje ocjena jer predmetni nastavnik nema uvid u podatke vezane za ostale predmete.

profil učenika

Slika 35 - Profil učenika

Na slici 35 može se vidjeti stranica na kojoj nastavnik kao i u papirnatom imeniku unosi podatke vezane uz jednog učenika (ocjene i bilješke).

Ocjene su prikazane u tablici – svaki redak vezan je uz element ocjenjivanja, a stupac uz mjesec nastavne godine (označen rimskim brojem). Žutom bojom označen je stupac tekućeg mjeseca radi što lakšeg snalaženja. Ocjene nastavnik može upisivati samo za tekući i prethodni mjesec. Unosi za ostale mjesece nisu dozvoljeni. Elemente ocjenjivanja nastavnici unose na početku školske godine svaki za svoj predmet. Može ih se unijeti na već opisan način (slika 34) kroz skupni unos podataka ili ovdje kod pojedinačnog prikaza učenika, klikom na Prikaži izbornik i odabirom Elemenata ocjenjivanja. Uneseni element bit će prikazan kod svih učenika toga razreda.

CARNet Logo