Imenik

Bilješke

U dijelu stranice ispod ocjena, nastavnicima je omogućen pregled i unos bilješki. Bilješke se unose na isti način kao i ocjene klikom na dugme Upis bilješke. Kako smo već spomenuli, svaka unesena ocjena se prikazuje u bilješkama i tamo se mijenja odabirom opcije Obriši. Datum označava dan na koji se ocjena odnosi, a Datum upisa je vrijeme koje aplikacija sama bilježi. Uz svaku bilješku se automatski veže i vrijeme unosa tako da ga nije potrebno posebno odabirati, a kao i ocjena i bilješka se nakon deset minuta zaključava te se za njenu promjenu potrebno javiti administratoru.

CARNet Logo