Imenik

Unos predmeta i nastavnika

Da bi dodao predmet odabranom razrednom odjeljenju, razrednik treba u desnom izborniku odabrati Administracija predmeta i nakon toga Dodaj predmet kako je opisano na Slici 46.

 dodavanje predmeta u razred

Slika 46 - Dodavanje predmeta u razred

Ukoliko se dodaje predmet kojeg nema u e-Matici, ponudit će se opcija Matični predmet, kojom je taj predmet moguće postaviti kao podpredmet. Podpredmeti zajedno tvore zaključnu ocjenu za glavni predmet.

 

Nakon što je unio predmet, u tablici ga treba pronaći i označiti klikom. Tada će na vrhu stranice dobiti još jedan izbornik iz kojega je potrebno odabrati Dodaj nastavnika (postoje još i opcije Uredi za promjenu podataka o predmetu, Obriši za uklanjanje označenog nastavnog predmeta i Gore/Dolje za pomicanje nastavnog predmeta unutar popisa u Imeniku).

dodavanje nastavnika odabranom predmetu

Slika 47 - Dodavanje nastavnika odabranom predmetu

Iz prozorčića koji se tada otvori u padajućim izbornicima razrednik treba odabrati profesora koji predmet predaje (ukoliko profesor nije na popisu administrator ga mora dodati u e-Dnevnik), datum od kojeg predaje tom razredu (početak školske godine ili drugi datum ako se radi o zamjeni).

Ukoliko se radi o zamjeni, iz padajućeg izbornika se odabere DA i tada će sustav tu osobu prepoznati kao zamjenu i ispisivati ju u tablicama.

Ako je kojim slučajem potrebno editirati podatke za postojeće nastavnike, dovoljno je kliknuti na kvadratić s njegovim imenom i iz izbornika koji se tada spusti odabrati Uredi te na isti način promijeniti prije unesene podatke (slika 49).

Svi važni podaci se odabiru iz padajućih izbornika što znači da razrednik samo bira ono što je administrator postavio (npr. nastavnika koji predaje određeni predmet) i ako razredniku nije ponuđena opcija koju želi odabrati, treba se obratiti administratoru škole koji će onda unijeti ispravne podatke.

Unos nastavnika

Slika 48 - Unos podataka nastavniku

Uredivanje nastavnika

Slika 49 - Promjena podataka o nastavniku

Pogledajte video demonstarcju "Dodavanje predmeta razredu": 

CARNet Logo