Imenik

Pojedinačno uređivanje podataka

Kada razrednik unese sve podatke o predmetima i nastavnicima koji te predmete predaju treba urediti i stranice vezane uz svakog učenika. Odabirom pojedinog učenika iz izbornika razrednik u gornjem dijelu stranice dobiva izbornu traku iz koje odabere stavku koju želi editirati (ulaskom u bilo koju od stavki, cijeli izbornik za uređivanje podataka je uvijek dostupan pa se ne treba vraćati na ovu početnu stranicu).

pojedinačno uređivanje podataka

Slika 51 - Pojedinačno uređivanje podataka 

Osobni podaci – Iz prikaza na Slici 52 vidljivo je koji su sve unosi mogući kod osobnih podataka. Nakon što se podaci unesu, klikom na Spremi, pohranjuju se i vežu uz odabranog učenika. Ukoliko se učenici povlače iz e-Matce, svi će se osnovni podaci povući zajedno s njima pa razrednik može dodati samo još neke dodatne podatke

Ako nastavnik želi podatke unositi na način da prvo svim učenicima unese osobne podatke, pa nakon toga Pedagoške mjere, Vladanje, itd. (vidi gornji izbornik na slici), dovoljno je da klikne na strelicu uz ime učenika i otvorit će mu se profil sljedećeg, odnosno prethodnog učenika u tom razrednom odjeljenju.

Redni broj razrednici sami upisuju radi naknadnih upisa učenika. Učenici kojima on nije dodijeljen u Imeniku će biti složeni abecednim redom.

Osobni podaci

Slika 52 - Pojedinačno uređivanje podataka

Pedagoške mjere – Da bi se unijele pedagoške mjere nekom učeniku u administratorskom sučelju treba odabrati tog učenika i Pedagoške mjere te unijeti potrebne podatke (slika 53).

Unos pedagoske mjere

Slika 53 - Unos pedagoške mjere

 

CARNet Logo