Pregled rada

Lektira

Ovaj dio aplikacije dostupan je svim predmetnim nastavnicima, a namijenjen je praćenju i unošenju podataka o pročitanoj ili obrađenoj literaturi.

Odabirom opcije Unesi u gornjem lijevom kutu otvara se obrazac za unos podataka u kojem nastavnik odabire predmet i definira datum obrade te naziv literature i način na koji ju učenici moraju obraditi.

Video zapis prikazuje način unosa podataka o literaturi (početak 2:10 min.):

 

CARNet Logo