Uvod u Google dokumente

Google Disk, što je to?

Google Disk je jedan od besplatnih društvenih programskih alata Weba 2.0, koji omogućava jednostavno kreiranje dokumenata na webu, dodavanje postojećih dokumenata na web, organizaciju dokumenata u datoteke, dijeljenje dokumenata te istovremeni rad više korisnika na jednom dokumentu u realnom vremenu. Prednost Google diska je što su dostupni bilo kada i s bilo kojeg računala spojenog na Internet.

Google Disk može olakšati rad u mnogim područjima života, a u ovom tečaju ćemo se usmjeriti na njegovu primjenu u nastavi.

Upotreba Google Diska može pojačati suradnju između učenika i nastavnika, povećati entuzijazam i angažman učenika u učenju, osigurati upotrebu suvremenih tehnologija u učenju, a osim toga, ima i ekološku komponentu jer smanjuje korištenje papira.

Korištenje Google Diska može doprinijeti onemogućavanju kampanjskog učenja te potaknuti timski rad i jednak doprinos svih učenika u timu. Naime, Google Disk bilježi svaku promjenu kao i vrijeme koje je učenik proveo na pojedinom dokumentu. Na taj način nastavnik može pratiti angažman svakog pojedinog učenika.