Uvod u Google dokumente

Uvod u Google dokumente

U ovom tečaju možete saznati što je Google Disk, koje su njegove mogućnosti, kako se njime služiti za izradu Google dokumenata, te kako ga primijeniti u nastavi.