Primjena Google Diska u nastavi

Primjena Google Diska u nastavi

Primjena Google Diska u nastavi je raznolika i za učenike i za nastavnike, no u Hrvatskoj još nije dovoljno raširena pa je teško pronaći primjere dobre prakse. Stoga ćemo, kao primjer dobre prakse, navesti jedan primjer iz inozemstva.

Projektna nastava

Upotreba Google Diska u projektnoj nastavi sprječava kampanjsko učenje jer nastavnicima, u svakome trenutku, daje uvid u napredak projektnog rada u cjelini i angažiranost pojedinog učenika u projektnom timu.

Projektna nastava pojedinim učenicima daje mogućnost da „zabušavaju“ na račun ostalih u projektnom timu. Nastavnici nemaju uvid u količinu uloženog rada pojedinog učenika u timu, a po završetku projekta moraju ocijeniti učenike. 

Učenici koji  zajedno sudjeluju na projektu mogu svoj dio posla odraditi od kuće i komunicirati s ostalim učenicima u realnom vremenu putem prozora za čavrljanje.

Kvizovi i ankete za učenike

Pomoću Google obrazaca nastavnici mogu izraditi kvizove i ankete za učenike i tako na jednostavan način prikupiti veliku količinu podataka koje naknadno mogu obrađivati i unaprijediti nastavu. 

Suradničko učenje ili kolaboracija

Mogućnost dijeljenja i zajedničkog uređivanja istog dokumenta pruža priliku učenicima jednostavno i efikasno odrađivanje zajedničkih zadataka (seminarski rad i sl.). Takvim načinom rada učenici zajednički rješavaju probleme, razmjenjuju iskustva, analiziraju, te rezimiraju.

Završni rad u srednjoj školi

Putem Google Diska mentor može komentirati te unositi promjene u završni rad svog učenika, a jednako tako može i komunicirati s učenikom putem prozora za čavrljanje u realnom vremenu.