Blokovi

HTML blok

Za razliku od već definiranih blokova koje možete odabrati iz padajućeg izbornika, Moodle nudi i mogućnost kreiranja potpuno nove vrste bloka- HTML blok. U tom slučaju sami definirate naziv i sadržaj bloka.

Kako implementirati HTML blok u tečaj, pogledajte u slijedećem videozapisu:

 

Pokaži transkript

Nakon što ste omogućili izmjene, na dnu lijevog stupca unutar bloka "dodaj blok" odaberite opciju "Dodaj...". Ovu vrstu vrstu bloka kreirate odabirom HTML iz padajućeg izbornika.

Novi blok ima naziv novi HTML blok i potrebno ga je preimenovati i urediti.

Naslov i sadržaj bloka određuje predavač. odabirom ikone Konfiguracija.

Pomoću HTML editora u blok se mogu dodati različiti sadržaji, naprimjer poveznice na vanjske stranice .

Osim naziva i sadržaja, ovdje definirate i poziciju bloka u tečaju.

Za razliku od drugih vrsta blokova predavač može dodati neograničen broj HTML blokova u tečaj. Stoga se ova vrsta bloka nakon dodavanja u tečaj neće nestajti s popisa blokova.

Sakrij transkript