Alati za vrednovanje znanja

Upravljanje ocjenama

U bloku Administracija kolegija nalazi se link Ocjene. Njegovim odabirom otvara se tablica s popisom polaznika, aktivnosti koje se u tečaju vrednuju te ocjena, ukoliko su aktivnosti ocjenjene. Ovaj prikaz predstavlja osnovni prikaz ocjena odnosno Izvještaj ocjenjivača.

Prikazane podatke moguće je posložiti abecedno odabirom linkova Ime/Prezime te po određenom test/zadaći (odnosno bilo kojoj aktivnosti koja se ocjenjuje) čiji nazivi nalaze se u retku iznad stupca s popisom polaznika. Nazivi aktivnosti koji se nalaze u tablici također predstavljaju zasebne linkove preko kojih je moguće pristupiti sučelju za njihovo ocjenjivanje, upis komentara ili ažuriranje.

Izvještaj ocjenjivača
Izvještaj ocjenjivača

Odabirom imena polaznika u lijevom stupcu otvara se Profil polaznika u kojem su nastavniku dostupni osnovni podaci o polazniku kao i unosi na forume u tečaju, javni unosi u blog, bilješke i izvještaj o aktivnosti na tečaju.

Osim Izvještaja ocjenjivača, izbornik ocjena nudi i dodatne mogućnosti od kojih ćemo navesti neke:

Izvještaj o ishodima učenja sadrži podatke o ishodima učenja (ukoliko smo ih naveli u tečaju).

Izvještaj o ishodima učenja
Izvještaj o ishodima učenja

Pregledni izvještaj – polaznicima služi kao pregled svih tečajeva na koje su upisani uz prikaz trenutne vrijednosti konačne ocjene za svaki tečaj. Nastavniku se ovdje prikazuje popis tečajeva na kojima je i sam sudionik kao i ocjena, ukoliko je na nekom od tečajeva prijavljen kao polaznik.

Izvještaj o korisniku – detaljan prikaz ocjena po aktivnostima, postotka ostvarene ocjene u odnosu na maksimalnu moguću te prikazi povratne informacije nastavnika na predane zadatke i testove. Padajući izbornik u gornjem desnom uglu sučelja omogućava prikaz podataka za odabranog polaznika ili sve polaznike tečaja odjednom.

Izvještaj o korisniku
Izvještaj o korisniku

Kategorije i stavke - Jednostavan prikaz – jednostavan prikaz aktivnosti (testova, zadatka,...) koje se mogu ocijeniti.

Kategorije i stavke -Puni prikaz - potpuni prikaz aktivnosti (testova, zadataka, radionica, ...) koje se mogu ocijeniti i posebnih kolona za unos i izračun (ukoliko su kreirane). Omogućava nastavniku dodavanje, uređivanje i premještanje kategorija i aktivnosti za ocjenjivanje te uređivanje postavki izračuna.

Izračun
Izračun

Kategorije omogućavaju lakše upravljanje aktivnostima koje se ocjenjuju pa je primjerice, testove moguće staviti u jednu kategoriju a zadatke u drugu. Ova je mogućnost posebno korisna ako u tečaju postoji puno aktivnosti za ocjenjivanje.

Puni prikaz
Puni prikaz

Ispod sučelja s prikazanim kategorijama nalaze se opcije: Dodajte kategoriju, Dodaj stavku za ocjenjivanje i dodaj stavku ishoda učenja.

Dodaj kategoriju
Dodaj kategoriju

Dodavanje nove kategorije dostupno je preko opcije Dodaj kategoriju nakon čega je potrebno podesiti ime kategorije, način izračuna ocjena i ostale stavke. Možemo je urediti u slučaju na primjer ukoliko nastavnik želi dobiti izračun ocjena samo određenih aktivnosti u kategoriji onda ćemo kreirati posebnu stavku za ocjenjivanje. Više informacija nalazi se u lekciji Uvod u Zadaće.

Stavka za ocjenjivanje
Stavka za ocjenjivanje

Opcija Dodaj stavku za ocjenjivanje služi za dobivanje prazne kolone u ocjenama u koju možemo ručno upisati ocjenu. Ovo je posebno korisno kod zadatka tipa Off line aktivnost gdje ne postoji mogućnost automatskog određivanja ocjene.

Ishodi učenja
Ishodi učenja

Na ovaj način možemo dodati nove ishode učenja ukoliko su nam potrebni.

Logo