Alati za vrednovanje znanja

Ocjene u testovima

Testovi se ocjenjuju automatski, odmah nakon što polaznik potvrdi slanje. Ocjene za svako pitanje te maksimalan broj bodova određuje nastavnik nakon dodavanja pitanja testu. Mogućnosti pristupa ocjenjenom testu dostupne su osim preko linka Ocjene i preko ulaska u test kojeg je netko već riješio.

Rješen test
Rješen test

Maksimalan broj bodova može se razlikovati od ukupnog zbroja ocjena određenih za pitanje. Bitno je naglasiti da je prilikom promjene bodova u pojedinom pitanju potrebno promjeniti i maksimalnu ocjenu koja se može dobiti u testu (to se ne zbraja automatski!) te odabrati opciju Pohrani.

Testovi
Testovi

U bloku Administracija testa postoji link Rezultati u kojem su četiri mogućnosti. Prilikom pristupa izvještajima potrebno je prvo odrediti što sve treba uključiti u izvještaj.

Izvještaj

  • Ocjene - nastavnik vidi u tabličnom prikazu sve polaznike i njihove pokuša prilikom rješavanja testa.

Ocjene
Ocjene

  • Odgovori - prikazuje se popis polaznika sa svim odgovorima koje su dali:

Odgovori
Odgovori

  • Statistika - gdje se mogu analizirati pitanja i odgovori te možda se ustanovi na osnovu više krivih ili točnih odgovora da je neko pitanje krivo postavljeno. Nastavnik na osnovu statistike može radi na poboljšanju pitanja i odgovora.
  • Ručno ocjenjivanje - tu se mogu ručno ocjeniti pitanja koja se nisu automatski ocjenila (tipa esej).

CARNet Logo