Rad s polaznicima

Načini upisa na tečaj

Nastavnik na raspolaganju ima nekoliko različitih mogućnosti upisa polaznika na tečaj. Ovisno o procjeni nastavnika i potrebama tečaja polaznici se na tečaj mogu dodavati ručno, može se omogućiti samostalni upis polaznika s ili bez lozinke a pristup tečaju može se omogućiti i gostima odnosno neregistriranim korisnicima.  

Pokaži transkript

Ovisno o potrebama i mogućnostima u tečaju možemo definirati razne upisne metode.

Da bi pristupili upisnim metodama u našem administracijskom izborniku kliknemo na Korisnici te potom Načini upisa na kolegij.

U prikazanom sučelju možemo administrirati naše upisne metode i to među metodama Ručnog upisa, znači svaki nastavnik mora ručno dodati korisnika na kolegij. Upisna metoda Pristupi kao gost našem tečaju otvaramo pristup svim neregistriranim korisnicima u sustavu i opcija samostalni upis gdje polaznici samostalno pristupaju kolegiju s lozinkom ili bez lozinke.

Da mi omogućili upisnu metodu kliknemo na oko koje je prekriženo čime tu metodu omogućavamo. Da bi tu medotu onemogućili istim postupkom metodu sakrivamo čime ona nije dostupna unutar tečaja.

U svakom trenutku na Dodaj metodu možemo unijeti novu metodu upisa i podesiti je prema svojim postavkama.

Sakrij transkript