Blokovi

Kalendar

Kalendar polazniku pomaže pri praćenju tempa rada i pridržavanju zadanih rokova u online tečaju. U njemu je navedeno vrijeme predviđeno za početak i završetak cjelokupnog tečaja kao i pojedinih nastavnih aktivnosti unutar tečaja.

Unosi u kalendar mogu biti automatski ili ručni. Automatski unos se definira unutar postavki pojedinih aktivnosti tečaja (testova, zadaća, foruma...).Tako se prikaz početnog i završnog datuma svakog testa ili foruma automatski prikazuje u kalendaru jednako kao i krajnji rok za predaju zadaće. Ako u postavkama aktivnosti nisu podešeni datumi, kalendar ih neće prikazati.

Vrste događaja u kalendaru mogu bti:

  • Globalni događaji - događaji koji se odnose na cijeli sustav i sve korisnike, unosi ih administrator sustava
  • Događaji unutar kolegija - događaji koji se odnose na kolegij i sve polaznike kolegija, a može ih unijeti predavač
  • Grupni događaji - obavijesti namijenjene grupama polaznika kreiranih na kolegiju koje unosi predavač
  • Korisnička događanja - privatni unosi polaznika tečaja (podsjetnici, planovi, bilješke). Događaje unosi svaki polaznik za sebe.


Pokaži transkript

U "Omogući izmjene" modu potrebno je izabrati "Dodaj blok", te s prikazanog popisa blokova odabrati "Kalendar".

Odabirom naslova mjeseca ili događaja kalendar se prikazuje preko cijelog zaslona.

Osnovni prikaz kalendara obuhvaća tri mjeseca, dok detaljan prikaz obuhvaća događaje trenutnog mjeseca.

Za ručni unos događaja odaberite opciju Novi događaj u gornjem desnom uglu prozora.

U prozor za unos novog događaja upišite naziv događaja, opis, datum početka, trajanje te ponavljanje, ukoliko će ga biti.

Odabirom "Pohrani promjene", događaj je prikazan u kalendaru. Unešeni događaj možete naknadno izmijeniti ili izbrisati.

Odabirom gumba Postavke možete promijeniti postavke kalendara: oblik prikaza vremena (12 ili 24), odrediti koji će dan u tjednu biti prvi prikazan, najveći broj budućih događaja, vremenski period prikaza budućih događanja te filter.

Sakrij transkript