Alati za vrednovanje znanja

Zadaće

Za razliku od Testova koji predstavljaju kompleksniji način provjere znanja, Zadaće je jednostavnije postaviti. One omogućavaju polaznicima predaju zadaće upisom online teksta ili učitavanjem različitih vrsta datoteka kao što su tekstualne datoteke, prezentacije, slike te kraći video zapisi.

Pokaži transkript

Omogućite izmjene te s popisa aktivnosti iz izbornika Dodaj aktivnost ili resurs dodajte aktivnost Zadaća. U Općim postavkama kao obavezno polje upišite Naziv zadaće te možete napisati i Upute koje će polaznici vidjeti prilikom pristupa zadaći. U prozoru Dostupnost možete podesiti vrijeme dostupnosti zadaće te rokove. Dozvoli predavanje zadaće od.. određuje vrijeme od kojeg će zadaća biti dostupna polaznicima. Rok predaje označava vrijeme do kojeg zadaća treba biti predana. Zadaće se mogu predati i nakon tog datuma međutim, bit će označene kao zakašnjele. Krajnji rok predaje označava vrijeme nakon kojeg polaznici neće moći predati zadaću osim ako nastavnik to ponovno ne omogući.

U prozoru Vrste zadaće odaberite vrstu zadaće koju želite koristiti. Online tekst kao vrsta zadaće polaznicima će ponuditi direktan upis teksta rješenja u prozor editora. Postavljanje datoteke polaznicima će omogućiti prijenos jedne ili više datoteka s rješenjem zadaće. Ako se odlučite za postavljanje datoteke u padajućem izborniku Najveći dopušteni broj datoteka odredite broj datoteka koje će polaznici moći prenijeti i učitati kao rješenje. Nakon toga odredite i najveću dopuštenu veličinu predane datoteke (maksimum je određen postavkama poslužitelja).

U prozoru Vrste predanih informacija odredite na koji način želite polaznicima dati povratnu informaciju o ocijenjenoj zadaći. Povratna informacija omogućit će komentare za svaku predanu zadaću prilikom ocjenjivanja, jednostavnim unosom teksta u prozor editora. Offline tablica za ocijenjivanje omogućit će vam preuzimanje tablice iz Ocjena, spremanje na računalo, upis ocjena van sustava te ponovni prijenos tablice u Ocjene na sustavu. Za Datoteke s povratnom informacijom umjesto direktnog upisa teksta moći ćete učitati datoteku s povratnom informacijom o ocijenjenoj zadaći. Takve povratne informacije mogu biti i zvučne datoteke, te imati snimljen glas nastavnika umjesto teksta.

Kroz Postavke predavanja zadaće detaljnije se uređuje način predaje zadaće za polaznike. Zahtijevaj od studenata klik na gumb za predavanje zadaće - odaberete li DA polaznici će moći učitati zadaću kao nacrt a tek nakon toga dodatno potvrditi njeno slanje na ocjenjivanje. Dok je u fazi nacrta, polaznik može zadaću izbrisati te ponovno učitati, sve do konačne potvrde slanja. Odaberete li NE preskače se faza nacrta te se zadaća automatski šalje na ocjenjivanje. Ako odaberete da Studenti moraju prihvatiti izjavu polaznici će prije konačnog slanja zadaće na ocjenjivanje morati potvrditi da je predana zadaća njihovo djelo, osim u djelovima gdje se navode reference na radove drugih osoba. Želite li omogućiti ponovnu predaju zadaće podesite opciju Ponovno otvoreni pokušaji - ručno, do kada to kao nastavnik budete htjeli ili Automatski do polazne dok se ne postigne prolazna ocjena na zadaći. U padajućem izborniku Najveći dopušteni broj predanih zadaća možete odrediti broj zadaća koje se mogu predati dok polaznik ne postigne prolaznu ocjenu ili zadovoljavajuće rješenje.

Ako će polaznici zadaću raditi u grupama prethodno kreirajte grupe, a potom podesite Postavke za grupnu predaju zadaće. U opciji Studenti predaju u grupama odaberite DA. Ako za opciju Zahtijevaj predaju zadaće za sve članove grupe odaberete NE bit će dovoljno da samo jedan član grupe preda zadaću i klikne gumb za predaju. Odaberete li DA svi članovi grupe morat će kliknuti na gumb za predaju kako bi zadaća bila uspješno predana. U opciji Grupacije za studentske grupe može se posebno odrediti grupacija za predaju zadatka, ako je predhodno kreirana.

U Obavijestima podesite želite li dobivati obavijesti o svim predanim zadaćama ili zakašnjelo predanim zadaćama te da li će studenti dobiti obavijest kada predaju zadaću.

U prozoru Ocjena određuje se maksimalna ocjena koju polaznik može dobiti za uspješno riješenu zadaću.Za način ocjenjivanja odabiremo Jednostavno direktno ocjenjivanje, s obzirom da Rubrike i Obrazac za ocjenjivanje pripadaju naprednijem načinu ocjenjivanja. Ako kod metode Ocjenjivanje naslijepo odaberete DA, sustav će umjesto imena i prezimena polaznika prilikom ocjenjivanja zadaće prikazati naziv Sudionik 1, Sudionik 2 i tako redom, što će omogućiti anonimno ocjenjivanje.

Sakrij transkript