Alati za vrednovanje znanja


Vrste pitanja za testove - 2. dio

Pitanje Esej

Pitanje Esej zahtijeva od polaznika upisivanje teksta ili unos datoteke na za to predviđeno mjesto. Esej predstavlja jedino pitanje koje sustav ne može ocijeniti odmah po predaji, što znači da ćete ocjenu upisati ručno, nakon što pregledate pitanje. Ručno ocjenjivanje dostupno je preko bloka Postavke > Administracija testa > Rezultati > Ručno ocjenjivanje. Ocjena koja se upisuje u opciji Zadani bodovi određuje raspon ocjene. Ako u zadane bodove upišete broj 5 prilikom ocjenjivanja eseja polaznika ćete moći ocijeniti ocjenom u rasponu od 1 do 5.

Osim općih postavki pitanja možete odrediti i Oblik odgovora – a) HTML uređivač i b) HTML uređivač s dodavanjem datoteka. HTML uređivač s dodavanjem datoteka polaznicima će dodatno omogućiti prilaganje datoteka, a njihov broj možete podesiti u opciji Dopusti privitke , c) običan tekst i d) običan tekst s fontom jednake širine slova, pri čemu polaznicima HTML uređivač neće biti dostupan  te e) nema upisa teksta što će onemogućiti upisivanje teksta polaznicima. U opciji Veličina polja za unos možete odrediti broj redaka teksta u prozoru.  U Predlošku  za odgovor polaznicima kao pomoć možete navesti primjer odgovora koji očekujete. Radi lakšeg ocjenjivanja možete dodijeliti i posebnu informaciju za ocjenjivače.

Esej
Esej

 

Jednostavno računsko pitanje

U ovom tipu pitanja radi se o izračunavanju matematičke formule pri čemu dolazi do promjene vrijednosti varijabli unutar formule. Polaznici mogu dobiti isto pitanje, ali s različitim vrijednostima varijabli čime se smanjuje mogućnost prepisivanja na testu. Prilikom kreiranja pitanja promjenjive varijable navedite u vitičastim zagradama npr. {x}.

Tekst pitanja
Tekst pitanja

Postoji mogućnost kreiranja više nezavisnih formula za izračunavanje točnog odgovora.

Formula za odgovore
Formula za odgovore

Za svaki odgovor posebno se kreira prag tolerancije te broj bodova u postotku od cijelog pitanja. Sustav omogućava određivanje mjernih jedinica te utjecaj postavljanja ili nepostavljanja mjerne jedinice u odgovoru.

Da bi sustav Moodle prepoznao postojanje varijabli potrebno je kliknuti na Pronađi zamjenske znakove.

Zamjenski znakovi
Zamjenski znakovi

Nakon toga odredite koliko će mogućih promjenjivih varijabli imati svako pitanje:

Broj promjenjivih varijabli
Broj promjenjivih varijabli

Kada definirate određeni broj promjenjivih varijabli preko gumba Prikaži možete vidjeti ponuđene vrijednosti te ih promjeniti ovisno o željama i potrebama.

Rješenja
Rješenja

Pitanje Točno/Netočno

Pitanje Točno/Netočno sastoji se od dva moguća odgovora: Točno ili Netočno. U tekst pitanja upišite tvrdnju a u polju Točan odgovor iz padajućeg izbornika odaberite da li je tvrdnja točna ili nije. Dodatno, imate mogućnost upisivanja povratne informacije polaznicima za točan i netočan odgovor.

tocno_netocno
Točno/Netočno

Pitanje s umetanjem riječi koje nedostaju (Cloze)

Pitanje s umetanjem riječi koje nedostaju specifična je vrsta pitanja koja omogućava umetanje polaznikovih odgovora izravno u tekst. Da bi to bilo moguće potrebno je tekst pitanja napisati u posebnom formatu. Pitanja mogu sadržavati kratke odgovore, višestruki odabir ili numerički dio pitanja.

Formula za kratki odgovor na pitanje Koji je glavni grad Hrvatske izgleda ovako: {1:SHORTANSWER:=Zagreb} je glavni grad Hrvatske, pri čemu broj 1 označava broj bodova koji će se pridružiti pitanju.

 

cloze vrsta pitanja
Cloze vrsta pitanja

Na sustav smo dodali dodatak za lakše kreiranje ove vrste pitanja jer je izrada dosta komplcirana. Ukoliko se klikne na gumb Cloze uređivač prikazat će se novi prozor u kojem možemo odabrati koju vrstu odgovora želimo dobiti od naših polaznika. Ukoliko označimo vrstu odgovora s desne strane ćemo dobiti objašnjenje vrste pitanja koju smo odabrali.

Cloze uređivač
Cloze uređivač

Pomoću gumba Dekodiraj i provjeri tekst pitanja možete provjeriti da li je pitanje napisano u ispravno. Ako jest, sustav će dodati prikazati sljedeći prozor u postavkama pitanja:

Cloze odgovor
Cloze odgovor