Rad s polaznicima

Načini upisa na tečaj

Nastavnik na raspolaganju ima nekoliko različitih mogućnosti upisa polaznika na tečaj. Ovisno o procjeni nastavnika i potrebama tečaja, polaznici se na tečaj mogu dodavati ručno, može se omogućiti samostalni upis polaznika s ili bez lozinke a pristup tečaju može se omogućiti i gostima odnosno neregistriranim korisnicima.  

Pokaži transkript

U lijevom bočnom izborniku u bloku “Postavke” pod Administracija e-kolegija odaberite opciju Korisnici pa potom Načini upisa na e-kolegij. Na otvorenom sučelju imamo popis svih metoda upisa na tečaj. Na popisu imamo tri metode: ručni upis koji smo koristili pri unosu korisnika, metodu pristupi kao gost te samostalni upis. Za omogućavanje pojedine metode moramo kliknuti na prekiriženu oznaku za omogućavanje čime je ta upisna metoda dostupna.

Kod pojedine metode imamo mogućnost podešavanje postavki, posebice kod metode Samostalni upis. Sa tom metodom možemo dozvoliti da se korisnici samostalno upišu na vaš tečaj uz lozinku ili bez nje.

U slučaju da su na sustavu dostupne i dodatne metode upisa na tečaj one će biti dostupne kroz padajući izbornik.

Sakrij transkript