Rad s polaznicima

Kreiranje i grupiranje grupa

Unutar tečaja korisnike je moguće grupirati u grupe. Da bi postigli funkcionalnost i odvojeni rad grupa, grupe je potrebno grupirati u grupacije. Korisnici  unutar grupe koja je grupirana u zasebne grupacije, ne vide aktivnosti niti korisnike ostalih takvih grupa čime postižemo potpuno odovojeni rad korisnika unutar tečaja.

Pokaži transkript

U lijevom bočnom izborniku u bloku “Postavke” pod Administracija e-kolegija odaberite opciju Korisnici pa potom grupe. Na otvorenom sučelju kliknemo na gumb Stvori grupu pa potom definiramo ime grupe a opcionalno možemo napisati opis grupe ili joj postaviti lozinku. Na kraju kliknemo na pohrani promjene. Za dodavanje polaznika u grupu prvo označimo grupu, potom kliknemo na Dodaj/ukloni korisnike. U desnom stupcu odaberemo željene polaznike te ih klikom na Dodajte unesemo u grupu. Na isti način ih i brišemo iz grupe.

Ako u sustavu imamo primjerice tri grupa sa polaznicima i radi logičkog spajanja grupa samo po određenim aktivnostima, možemo ih grupirati koristeći opciju grupacija. U gornjem dijelu prozora kliknemo na grupacije te potom na stvori grupaciju. Unesemo ime grupacije te kliknemo na pohrani promjene. Nakon toga na popisu grupacija u desnom dijelu kliknemo na oznaku za dodavanje grupa u grupacije, u desnom stupcu odaberemo željene grupe te ih dodamo u grupaciju.

U svakom trenutku klikom na Pregled možemo vidjeti logički raspored grupa, polanika u grupama te pripadnost grupacijama. Koristeći grupacije možemo potpuno odvojiti vidljivost grupa unutar tečaja, rasporediti različite aktivnosti za svaku grupu te razdijeliti sadržaj po grupama.

Sakrij transkript