Thursday, 21 October 2021, 8:12 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Izrada online tečaja pomoću Moodle-a 2 (Izrada online tecaja pomoću Moodle-a 2)
Glossary: Rječnik
E

Elektronički identitet

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet na CARNet mreži kojega dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica) i koji im omogućava korištenje CARNetovih usluga. Elektronički identitet nužan je za ostvarivanje prava na CARNetove usluge.