Wednesday, 8 February 2023, 2:10 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
A

Atribut

Parametar koji opisuje izgled ili ponašanje elementa, a nalazi se unutar početne oznake elementa:

<oznaka atribut1=vrijednost1 atribut1=vrijednost2 ...> ... </oznaka>

Neki elementi imaju obavezne atribute, npr. linkovi, elementi a, moraju imati atribut koji govori koja će se stranica otvoriti klikom na taj link. Nekim elementima su atributi opcionalni, a nekima se gotovo nikad ne upotrebljavaju.