Wednesday, 6 July 2022, 5:37 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
W

WYSIWYG

What You See Is What You Get (što vidiš to i dobiješ) – alati koji omogućavaju vizualno uređivanje dokumenata, u našem slučaju – web stranica.
X

XHTML

(eXtensible HTML) Novi standard HTML-a – oštriji u sintaksi, ali omogućava proširenja koja autorima daju više mogućnosti da se koncentriraju na sadržaj.