Friday, 20 May 2022, 7:12 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
B

Browser

Preglednik, vidi web preglednik.