Monday, 18 October 2021, 12:58 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
B

Browser

Preglednik, vidi web preglednik.