Wednesday, 8 February 2023, 1:40 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
B

Browser

Preglednik, vidi web preglednik.