Friday, 12 April 2024, 6:40 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
D

Datoteka

(file) je niz bitova pohranjenih kao logička cjelina. Datoteke se kreiraju kako bi se podaci u računalo pohranjivali (spremali) u organizirane cjeline sa ciljem olakšavanja rada i pretraživanja podataka. Svaka datoteka ima svoje ime i ekstenziju (kratku oznaku, filename extension). Ime datoteke se određuje slobodno, najčešće sukladno sadržaju, a ekstenziju određuje tip podataka sadržanih u datoteci. Ime i ekstenzija odvajaju se točkom. Datoteke se najčešće pohranjuju u hijerarhijski povezane mape.

DHTML

(Dynamic Hipertext Markup Language), tehnika kreiranja interaktivnih web stranica koje uz HTML kôd koriste npr. JavaScript i CSS (Cascading Style Sheets).