Friday, 20 May 2022, 7:45 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
J

JavaScript

Skriptni jezik koji se može izvoditi na raznim računalima i operacijskim sustavima. Ne smije se zamijeniti s Javom!

JPEG

(Joint Photographic Experts Group) format koji se koristi za spremanje slika, prije svega fotografija. Kompresijom se gubi točnost slike. Ekstenzija može biti .jpg ili .jpeg.

JPG

vidi JPEG