Friday, 20 May 2022, 6:43 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
L

Link

vidi hiperveza

LMS

(Learning Management System), sustav za upravljanje učenjem. LMS se može smatrati podvrstom CMS-a koja ima ugrađene alate koji nastavnicima olakšavaju podučavanje, a učenicima učenje.