Wednesday, 8 February 2023, 12:42 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
M

Microsoft FrontPage

Microsoftov vrlo poznati, ali sada napušteni (bez podrške), program za izradu i oblikovanje web sjedišta.

Mreža

(network) komunikacijski sustav dvaju ili više računala.

Multimedijski materijal

Materijal koji koristi više različitih izražajnih medija, npr. tekst, audio i video.