Wednesday, 8 February 2023, 1:54 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
O

Operacijski sustav

Osnovni program koji se mora nalaziti u svakom računalu. Usklađuje rad pojedinih dijelova računala, omogućava komunikaciju korisnika s računalom i radi druge poslove transparentne korisniku. Primjeri: Windows 7, Linux (općenito: Unix)...

Oznaka

U ovom se tečaju misli na HTML oznake.

Vidi tag.