Friday, 20 May 2022, 7:10 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
T

Tag

(oznaka), semantička struktura u HTML jeziku koja definira početak i kraj nekog HTML elementa. U širem smislu koristi se i za nazive HTML elemenata te njihovih atributa.