Wednesday, 8 February 2023, 1:07 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
U

Udaljeni poslužitelj

(poslužitelj, server) program koji izvršava zadatke po potrebama korisnika.

Može većem broju korisnika omogućiti korištenje podataka ili korisničkih programa. Termin server se koristi i za računala na kojima se izvršavaju spomenuti programi.

URI

(Uniform Resoure Identifier), vidi web adresa

Usluga

Grupirajući sadržaje na Internetu prema upotrijebljenim protokolima dolazimo do pojma usluge. Tako imamo usluge: web (s protokolom HTTP), elektroničku poštu (s protokolima POP3, IMAP, SMTP), prijenos datoteka (FTP) i druge.

U širem smislu govori se i o usluzi pristupa Internetu, a često se i razne mogućnosti unutar web sjedišta (telefonski imenik, forum, chat i druge) nazivaju uslugama.