Wednesday, 8 February 2023, 1:54 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Osnove HTML-a (Osnove_HTML-a)
Glossary: Rječnik
X

XHTML

(eXtensible HTML) Novi standard HTML-a – oštriji u sintaksi, ali omogućava proširenja koja autorima daju više mogućnosti da se koncentriraju na sadržaj.