Thursday, 21 October 2021, 7:52 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Komunikacija i kolaboracija putem Interneta (Komunikacija i kolaboracija putem Interneta)
Glossary: Rječnik
A

ASP

Kratica za Active Server Pages - Microsoftova tehnologija koja omogućava kreiranje dinamičkih web stranica uporabom HTML-a, povezivanjem s bazama podataka i čitavim nizom ostalih tehnologija. Tipična ASP stranica uključuje obično nekoliko skripti koje se izvršavaju na serveru, a korisnik može njihovim rezultatim (obično HTML stranice i slično) pristupiti iz svojeg web preglednika.

ASP.net

Novija generacija ASP tehnologije koja ima čitav niz značajnih poboljšanja.

Autorska prava

Pojam kojim se označava skup zakonskih propisa koji nalažu i propisuju načine korištenja i distribucije te upravljanja autorskim djelima
B

Baza podataka

Softversko skladište informacija organiziranih na poseban način kako bi im pristup bio jednostavan i brz. Omogućeno je i kreiranje veza, indeksa i čitav niz ostalih mogućnosti kako bi upravljanje podacima bilo što jednostavnije

BBS

Kratica za "Bulletin board system". Računalni sustav čiji se članovi mogu prijaviti na njega kako bi mogli slati e-mail poruke, koristiti diskusijske grupe i preuzimati datoteke. U Hrvatskoj u upotrebi u prvoj polovini 90-tih godina, a danas su većim dijelom potisnuti iz uporabe

Bloatware

Pojam koji opisuje pretjerano dodavanje novih osobina i funkcionalnosti nekom softverskom rješenju koje time postaju smetnjom i umanjuju funkcionalnost. Dodatno, opisuje i program koji koristi više resursa nego što je potrebno za njegov rad. ICQ je cijenu bloatwarea platio padom popularnosti među korisnicima
D

Dial-up

Pristup Internetu uporabom standardnog modema i telefonske linije. Karakteristika je mala brzina
E

Enkripcija

Metoda kojom je moguće šifrirati (enkriptirati) informacije. Može biti softverska i hardverska
H

HTML

HyperText Markup Langugage - opisni jezik kojim su kreirane web stranice
I

Instaliranje

Proces kojim se računalni program postavlja (instalira) na računalo. Uključuje pripremu računala, kopiranje potrebnih datoteka, konfiguriranje istih, kreiranje prečaca i čitav niz ostalih radnji. Na modernim opercaijskim sustavima taj je proces većim dijelom automatiziran