Sunday, 28 November 2021, 9:32 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Komunikacija i kolaboracija putem Interneta (Komunikacija i kolaboracija putem Interneta)
Glossary: Rječnik
I

ISP

Internet Service Provider - davatelj pristupa Internetu. To je tvrka ili organizacija koja omogućava pristup Internetu. CARNet je jedan od ISP-ova u Hrvatskoj
J

Java

Objektno orijentirani programski jezik kojeg stvara i održava Sun Microsystems. Na prvi pogled je nalik na C. Java se koristi za brojne svrhe - izradu aplikacija, web apleta (manjih web aplikacija koje se izvršavaju u web pregledniku - najčešće chat i slični servisi)...
M

Moderiranje

Postupak u kojem posebno zadužena osoba (više njih, ili čak cijela institucija) nadgleda, po potrebi cenzorira i/ili izmjenjuje poruke na forumima i sličnim online okupljalištima. Moderiranje se obično provodi na ozbiljnijim forumima sa željom da se održi kvaliteta i kultura sadržaja na takvim servisima.
N

Netiquette

Skup pravila prihvatljivog ponašanja u online komunikaciji

Newsgrupa

Poznata još pod nazivom i diskusijska grupa, je virtualno mjesto na iInternetu gdje ljudi mogiu razmjenjivati svoje ideje, misli i interese vezane uz neku posebnu temu ili općenitu raspravu. Postoji oko 15 000 newsgrupa danas u svijetu. Neke od njih su hr.alt.e-vlada, hr.comp.obrazovanje, sci.space.news i slične.
O

Online / Offline status

Pojam online statusa se odnosi na korisnika koji se trenutno nalazi spojen na Internet. Pojam offline status je vezan uz korisnika koji trenutno nije spojen na Internet

Open Source

Označava pokret koji se zalaže za slobodan pristup softveru u širem smislu riječi
P

Peer-review

Sustav valorizacije znanstvenih i srodnih radova u koji su uključeni i ostai znanstvenici kako predstavnici struke. U idealnoj situaciji jamac nepristranosti i stručnosti

PERL

Kratica koja označava Practical Extraction and Report language - To je skriptni jezik posebno dizajniran za manipuliranje tekstualnim zapisima. Spada u skupinu jezika koje nazivamo "interpretativnim" jezicima što ga čini posebno pogodnim za izgradnju i testiranje programa. Stvorio ga je Larry Wall.

PGP

kratica za "Pretty Good Privacy". PGP je elektronički algoritam koji metodama enkripcije štiti vašu privatnost šifrirajući sadržaj e-mail poruka ili datoteka