Wednesday, 27 January 2021, 11:43 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Komunikacija i kolaboracija putem Interneta (Komunikacija i kolaboracija putem Interneta)
Glossary: Rječnik
M

Moderiranje

Postupak u kojem posebno zadužena osoba (više njih, ili čak cijela institucija) nadgleda, po potrebi cenzorira i/ili izmjenjuje poruke na forumima i sličnim online okupljalištima. Moderiranje se obično provodi na ozbiljnijim forumima sa željom da se održi kvaliteta i kultura sadržaja na takvim servisima.