Sunday, 28 November 2021, 9:07 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Komunikacija i kolaboracija putem Interneta (Komunikacija i kolaboracija putem Interneta)
Glossary: Rječnik
R

Realno vrijeme

(engl. real-time) pojam koji se može odnosti na komunikaciju ili bilo kakve druge procese, a označava da se oni odvijaju upravo u tom trenutku - bez kašnjenja. Primjerice chat je oblik komunikacije u realnom vremenu zato jer se poruke između sugovornika izmijenjuju bez kašnjenja - u realnom vremenu.