Sunday, 25 October 2020, 10:36 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Komunikacija i kolaboracija putem Interneta (Komunikacija i kolaboracija putem Interneta)
Glossary: Rječnik
S

Spam

Označava neželjenu poštu. Najčešće su to različite reklame, ponude i neželjeni marketinški materijali