Thursday, 28 January 2021, 3:53 PM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle MOOC (Moodle MOOC)
Glossary: Zajednički rječnik polaznika