Friday, 5 March 2021, 1:30 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle MOOC (Moodle MOOC)
Glossary: Zajednički rječnik polaznika