Thursday, 21 October 2021, 6:40 AM
Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle dizajner (Moodle dizajner)
Glossary: Rječnik
A

Asinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija u različito vrijeme, odnosno bez definiranih kratkih ciljnih vremenskih intervala.

  • E-mail - najjednostavniji je oblik asinhrone interakcije. Najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije.
  • On-line forumi - kao i liste omogućuju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja
  • Blog
  • Wiki i dr.